Deklaruję wstępnie udział w pozwie zbiorowym w stosunku do syndyka SKOK Wołomin w związku z otrzymaniem od syndyka wezwania do zapłaty.
Koszty udziału w pozwie zależeć będą od ostatecznej liczy osób, która zdecyduje się przystąpić do pozwu.

Akceptowalne przez członka SKOK koszty udziału w pozwie (0-100zł):

Dane członka SKOK Wołomin deklarującego udział w pozwie:

Imię (wymagane)

Nazwisko (wymagane)

Miejscowość zamieszkania (wymagane)

Telefon kontaktowy

Kontaktowy adres email (wymagane)

Przed kliknięciem "Wyślij" proszę się upewnić, czy kontaktowy adres email został bezbłędnie wpisany.