http://swsfsm.pl/skandal-klub-pis-wyrzuca-stowarzyszenie-sw-michala-z-sejmu/ Paweł Borys – szef Polskiego Funduszu Rozwoju, prawa ręka Premiera Morawieckiego, Andrzej Dera minister Prezydenta RP Andrzej Dudy, dyrektor gabinetu Prezesa PiS Barbara Skrzypek, otrzymali pełną dokumenta ...

Zamiast pomóc Premier Morawiecki się tylko przygląda, pajęczyna SKOK oplata wszystkich bez wyjątku…

Skandal! Klub PiS wyrzuca Stowarzyszenie Św. Michała z sejmu!

Paweł Borys – szef Polskiego Funduszu Rozwoju, prawa ręka Premiera Morawieckiego, Andrzej Dera minister Prezydenta RP Andrzej Dudy, dyrektor gabinetu Prezesa PiS Barbara Skrzypek, otrzymali pełną dokumentację od Stowarzyszenia im. Św. Michała.

Prezydent RP Andrzej Duda nie raczył zająć stanowiska po spotkaniu Stowarzyszenia z min. Andrzejem Derą, ma w nosie okradanie Polaków.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński obiecał spotkanie po wyborach do PE, ale mijają kolejne dni i cisza, Stowarzyszenie nie może się dobić do Prezesa.

Premier RP Mateusz Morawiecki, mimo, iż zna doskonale problem od czasów zatrudnienia w BZWBK oraz wie jak go rozwiązać m.in. z przekazów otrzymanych od Pawła Borysa oraz ojca seniora Kornela Morawieckiego to spokojnie czeka, gra na zwłokę, w interesie przestępców, aż oni sami kupią upadły SKOK z pełną dokumentacją kredytową, którą szybko zutylizują…

Wszystkie powyższe osoby dalej robią ludziom wodę z mózgu zaklinając rzeczywistość i sprowadzając aferę SKOK Wołomin do WSI.

Stowarzyszenie Św. Michała skutecznie zostało odsunięte od mediów i władzy do której dopuszczono sprzedajne marionetki i bełkoczących debili.

Marek Suski:
„Wszystkie tropy prowadzą do WSI”  (fragm. programu w Polskim Radio 24 z dn.15.06.2019 r.)

 

Humorystyczne pismo z Kancelarii Premiera wysłał Stowarzyszeniu właśnie ten ww. minister Marek Suski, który stworzył w sejmie w dn. 15 marca 2016 r. Parlamentarny Zespół wspierania m.in. poszkodowanych przez Skok Wołomin. Zespół ten składa się z kilkunastu posłów, ciągle istnieje i wciąż przewodniczy jemu minister Marek Suski. Zespół okazał się fikcją za którą płacą wszyscy obywatele. Zespół odbył… trzy posiedzenia, a nasze interwencje o konkretne działania wywoływały tylko popłoch i grymasy niezadowolenia u posła Suskiego.

https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=POSIEDZENIAZESP&Zesp=405

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z zażenowaniem czytamy w piśmie Suskiego, że Premier Mateusz Morawiecki tylko się przygląda jak kwitnie afera Skok Wołomin i jak łupieni są obywatele, których Premier winien chronić przed złodziejami. On się tylko przygląda…

Sugerowanie ewentualnego kierowania dowodów przez Stowarzyszenie do ABW patrząc przez pryzmat udziału w grupie przestępczej wyłudzającej kredyty w SKOK Wołomin byłego rzecznika CBA Piotra Kaczorka, dawnego polityka PiS:

http://swsfsm.pl/dorota-kania-wygania-stowarzyszenie-z-tv-republika-w-co-graja-sluzby/

oraz głosowania w sejmie w dn. 12 kwietnia 2019 r., gdzie Pan Premier nie chciał się wypowiedzieć o działaniach instytucji jemu podległych:

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VIII kadencja
 
Czas
rozpatrywania punktów porządku dziennego
na 80. posiedzeniu Sejmu
 
w dniu 12 kwietnia 2019 r. (piątek)
godz. 14:30 – 16:00  
Głosowania, w tym:
 
   
Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosków o uzupełnienie porządku dziennego o punkt nr 2:
   
– Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat podstaw i uzasadnienia dla wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego opinii o warunkach sprzedaży przedsiębiorstwa SKOK Wołomin, aprobującej wyłączenie środków finansowych ze SKOK Wołomin oraz wydanie postanowienia o warunkach przetargu, zgodnie z którym SKOK Wołomin zostanie wystawiony na sprzedaż za 1 zł

Wynik głosowania nr 2: https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=8&NrPosiedzenia=80&NrGlosowania=2

 

nie mamy wątpliwości, że pismo Marka Suskiego jest dowodem na to, iż kierowany przez Premiera Mateusza Morawickiego Rząd RP nie tylko nie reprezentuje obywateli RP, ale również działa na ich niekorzyść.

Kłamstwem jest twierdzenie, że politycy najwyższego szczebla – premier, prezydent, czy prezes PiS nie mają prawa, ani możliwości do wyznaczenia nabywcy masy upadłościowej po Skok Wołomin.

Czy to nie państwo polskie dopuściło do wydrenowania z kieszeni wszystkich Polaków 10 miliardów złotych? Kto obecnie legalizuje i przyzwala na bezprawne działania syndyka Lechosława Kochańskiego łupiącego setki tysięcy obywateli RP wezwaniami sądowymi do irracjonalnych żądań finansowych?

Kto ma największy wpływ na działanie spółek Skarbu Państwa? Kto ma największy udział i zarazem wpływ na podejmowanie decyzji w takich instytucjach finansowych jak PKO BP, Pekao SA, BOŚ, Alior, etc.?

Przecież interwencjonizm państwa w tej sprawie jest jak najbardziej realny i zasadny, chociażby w celu przejęcia pełnej dokumentacji finansowej, która umożliwiłaby ściągnięcie do budżetu miliardów złotych oraz zadośćuczyniła obywatelom poszkodowanym w wyniku braku nadzoru państwa polskiego nad systemem finansowym.

Jak by nie było to państwo polskie odpowiada za ten stan rzeczy, powinno błyskawicznie interweniować i pomóc wszystkim poszkodowanym Polakom, a nie tylko „przyglądać się” sprawie i gardłować frazesami li tyko dla potrzeb wyborczych.

Bezczynność najwyższych hierarchów władzy w Rzeczpospolitej Polskiej jest zastanawiająca i zarazem zatrważająca. Kto wobec tego ma w tym kraju rzeczywistą władzę?

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przez | 11 czerwca 2019