Między bajki należy włożyć starania Prokuratora Ziobry o reformę wymiaru sprawiedliwości. Tutaj może zadziałać, a NIC nie robi.  Kogo się więc boi, albo inaczej, kogo kryje?   UKŁAD (słupów) NIE DO RUSZENIA PRZEZ PROKURATURA GENERALNEGO Z.ZIOBRĘ: sędzia Emil Szczepanik - ...

Pozostaje tylko uprzejma wymiana korespondencji, bo Prokurator Generalny kryje aferę

Między bajki należy włożyć starania Prokuratora Ziobry o reformę wymiaru sprawiedliwości. Tutaj może zadziałać, a NIC nie robi.  Kogo się więc boi, albo inaczej, kogo kryje?

 

UKŁAD (słupów) NIE DO RUSZENIA PRZEZ PROKURATURA GENERALNEGO Z.ZIOBRĘ:

sędzia Emil Szczepanik – sędzia komisarz Małgorzata Brzozowska oraz Arkadiusz Zagrobelny – prokurator Gabriel Żuławski – syndyk Lechosław Kochański

a za osobami stoją takie instytucje i kancelarie jak:

Ministerstwo Sprawiedliwości – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A – Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga – Kancelaria Lechosław Kochański, Piotr i Paweł Głodek oraz Kancelaria RESIST Piotr Rezanko, Oskar Sitek, Piotr Staniec

Niedawno dołączyła do UKŁADU Prokuratura Okręgowa w Białymstoku znana w półświatku z tego, że wszystkie grube sprawy umarza… Sprawą, którą pozornie prowadził prok. G.Żuławski zajmuje się właśnie w Białymstoku prok. Elżbieta Sobecka-Rulka (sygn. akt. PO II DS 18.2017).


 

strony polaczone 1 afera skok wołomin amber gold sędzia Małgorzata Brzozowska Arkadiusz Zagrobelny syndyk Lechosław Kochański

Z archiwum, dla poprawy humoru:

http://www.iustitia.pl/konferencje/958-kongres-sedziow-gospodarczych-w-warszawie

„… O znaczeniu zaś sądów upadłościowych dla gospodarki i „sanitarnej” roli postępowania upadłościowego mówił w opisowy i błyskotliwy sposób mec. Piotr Zimmerman. Mec. Zimmerman postawił niewątpliwie trafną tezę, że przyszłość gospodarki zależy od sądów upadłościowych. Przekonywał również, że ze względu na wagę spraw upadłościowych i potrzebę jednolitości orzecznictwa sądowego sprawy te powinny należeć do kognicji sądów okręgowych. Konferencję zamykało wystąpienie utalentowanego i doświadczonego sędziego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Arkadiusza Zagrobelnego, który z wielką erudycją mówił o roli sędziego – komisarza i syndyka w aspekcie kosztów postępowania upadłościowego. Sędzia Zagrobelny podkreślił, że aspekt ekonomiczny, w tym zarobkowy charakter prowadzonej działalności przedsiębiorców jest przedmiotem szczególnego zainteresowania sądów upadłościowych. Wszystkie decyzje syndyka i nadzorującego go sędziego – komisarza są uwarunkowane czynnikiem zysku i czasu. Wymagają one również szczególnej wyobraźni, znajomości praw gospodarki i ekonomii. Sędzia Zagrobelny odnosząc się polemicznie do wypowiedzi mec. Zimmermana akcentował cel postępowania upadłościowego, jakim jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli jak i zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika.

Konferencję zakończyła bardzo ciekawa, choć i miejscami burzliwa dyskusja sędziów gospodarczych z całej Polski. W dyskusji pojawiły się interesujące głosy wielu sędziów z sądów gospodarczych w Polsce m.in. Ł. Piebiaka, B. Przymusińskiego, A. Hrycaj, Z. Miczka, T. Żyznowskiego, H. Walczewskiego i W. Łukowskiego. Dyskutowano o potrzebie ograniczenia kognicji sądów gospodarczych, znaczeniu ostatnio wdrażanych reform prawa upadłościowego i naprawczego, w tym co do wprowadzenia rejestru upadłości, możliwości wydawania wyroków na posiedzeniu niejawnym, czy uproszczeniu procedury cywilnej…”

 

PS.

Ciekawe nazwiska uczestników/prelegentów się pojawiają: mec. Piotr Zimmerman, sędzia Arkadiusz Zagrobelny, sędzia Anna Hrycaj, sędzia Łukasz Piebiak i in.
Skądinąd tę śmietankę „twórców” nowego prawa upadłościowego, ten zamknięty krąg i ich własne interpretacje prawa, Stowarzyszenie już poznało…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przez | 4 lipca 2017