W dniu 20.05.2016r. (przesłuchanie kandydata na prezesa NBP przez Sejmową Komisję Finansów Publicznych) przedstawiciele Stowarzyszenia rozmawiali w Sejmie z prof. A.Glapińskim przekazując mu do rąk własnych pismo streszczające nieprawidłowości w postępowaniu upadłościowym SKOK Woł ...

Nowy Prezes NBP prof. A.Glapiński unika spotkania z przedstawicielami poszkodowanych członków SKOK Wołomin

W dniu 20.05.2016r. (przesłuchanie kandydata na prezesa NBP przez Sejmową Komisję Finansów Publicznych) przedstawiciele Stowarzyszenia rozmawiali w Sejmie z prof. A.Glapińskim przekazując mu do rąk własnych pismo streszczające nieprawidłowości w postępowaniu upadłościowym SKOK Wołomin, w tym bezzasadność powołania NBP do rady wierzycieli, a zwłaszcza potencjalne zagrożenia dla systemu finansowego związane z patologią w postępowaniu SKOK Wołomin.
Prof. A.Glapiński odniósł się wtedy pozytywnie do możliwości spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia.
Niestety po objęciu przez prof.Glapińskiego stanowiska Prezesa NBP (21.06.2016r.) Stowarzyszenie otrzymywało jednak zawsze odpowiedzi odmowne ze strony gabinetu Prezesa NBP na kilkukrotne prośby o ustalenie choćby krótkiego spotkania z Panem Prezesem. Jako formalny powód podawano „liczne zobowiązania służbowe w kraju i za granicą”.
Osobą sygnującą takie odmowne odpowiedzi był pan Marcin Krzysztof Mackiewicz (Wydział Protokołu, Gabinet Prezesa NBP).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przez | 20 sierpnia 2016