Komunikat – wezwania do zapłaty od syndyka SKOK Wołomin (i innych SKOK) do członków kasy, wezwania od firmy windykacyjnej do członków SKOK Polska !

Wszystkie osoby, które otrzymały wezwanie do zapłaty od syndyka upadłego SKOK (SKOK Wołomin, SKOK Polska, SKOK Wybrzeże,  SKOK Kujawiak i innych SKOK) z tytułu tzw. dodatkowej odpowiedzialności członków za stratę bilansową do podwójnej kwoty posiadanych udziałów lub z tytułu tzw. dopłaty do wartości udziału, która uległa zwiększeniu w statucie kasy prosimy o przesłanie swojego adresu email i informacji jakiego SKOK i jakiej kwoty dotyczy wezwanie  na mail: wezwanie@swsfsm.pl

Ważne: wszystkie maile ze skargami, opisem swojego przypadku wzywania do zapłaty kierujcie Państwo bezpośrednio i bez wahania na adresy mailowe posłów Komisji Finansów Publicznych podane poniżej oraz na adres Komisji Nadzoru Finansowego knf@knf.gov.pl. W sprawie skandalicznych wezwań do zapłaty członków SKOK odbyły się w Sejmie z inicjatywy Stowarzyszenia trzy posiedzenia KFP (w okresie styczeń-maj 2017 r.), posiedzenie w tej sprawie miało być zgodnie z zapewnieniem posła J.Sasina kontynuowane. Do dziś nie ma decyzji o jego kontynuacji a problem wezwań od syndyków SKOK narasta, wezwania grożą obecnie 350 tysiącom członków 10 upadłych kas!

Skargi kierujcie Państwo bezpośrednio do Komisji poprzez formularz kontaktowy na stronie Sejmu :  http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/contact.xsp?type=FPB   oraz na adresy mailowe posłów.

Lista adresów mail posłów (oraz ich biur poselskich i asystentów) Sejmowej Komisji Finansów Publicznych:

jaroslaw.kaczynski@sejm.pl, biuro@pis.org.pl,  andrzej.szlachta@sejm.pl, jacek.sasin@sejm.pl, gabriela.maslowska@sejm.pl, gab33@o2.pl, jan.szewczak@sejm.pl, jerzy.bielecki@sejm.pl, zbigniew.biernat@sejm.pl, biuro@zbigniewbiernat.pl, barbara.bubula@sejm.pl, biurobubula@gmail.com, tadeusz.cymanski@sejm.pl, jerzy.gosiewski@sejm.pl, gosiewskijerzy@vp.pl, andrzej.kosztowniak@sejm.pl, kontakt@kosztowniak.radom.pl, jaroslaw.krajewski@sejm.pl, jerzy.malecki@sejm.pl, biuro@jerzymalecki.pl, iwona.michalek@sejm.pl, i.michalek@polskarazem.pl, wojciech.murdzek@sejm.pl, biuroposelskiemurdzek@gmail.com, marek.polak@sejm.pl, biuroposelskie.markapolaka@wp.pl, marcin.porzucek@sejm.pl, biuro@marcinporzucek.pl, lukasz.schreiber@sejm.pl, biuro.schreiber@wp.pl, artur.sobon@sejm.pl, posel.sobon@gmail.com, lech.sprawka@sejm.pl, lsprawka@op.pl, bartlomiej.stawiarski@sejm.pl, stefan.strzalkowski@sejm.pl, posel@stefanstrzalkowski.pl, ewa.szymanska@sejm.pl, sylwester.tulajew@sejm.pl, tulajew.biuro@gmail.com, piotr.uscinski@sejm.pl, biuro@uscinski.pl, maria.zuba@sejm.pl, biuro_zuba@interia.pl, janusz.cichon@sejm.pl, biuro@januszcichon.pl, krystyna.skowronska@sejm.pl, pawel.arndt@sejm.pl, zofia.czernow@sejm.pl, artur.gierada@sejm.pl, marta.golbik@sejm.pl, marcin.kierwinski@sejm.pl, biuro@kierwinski.pl, agnieszka.kolacz-leszczynska@sejm.pl, biuro@kolacz-leszczynska.pl, zbigniew.konwinski@sejm.pl, izabela.leszczyna@sejm.pl, joanna.mucha@sejm.pl, biuro@joannamucha.pl, killion.munyama@sejm.pl, wlodzimierz.nykiel@sejm.pl, bozena.szydlowska@sejm.pl, jaroslaw.urbaniak@sejm.pl, poczta@jaroslawurbaniak.pl, monika.wielichowska@sejm.pl, grzegorz.dlugi@sejm.pl, grzegorzdlugi.biuroposelskie@gmail.com, pawel.grabowski@sejm.pl, jakub.kulesza@sejm.pl, biuro@kulesza.pl, blazej.parda@sejm.pl, paulina.hennig-kloska@sejm.pl, paulina.hennig-kloska@nowoczesna.org, michal.jaros@sejm.pl, jaros.sejm@gmail.com, genowefa.tokarska@sejm.pl, ryszard.galla@sejm.pl, biuro@ryszard-galla.plProszę się zapoznać z treścią posiedzeń Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, na których była poruszana sprawa wezwań od syndyka do członków SKOK, wszystkie te posiedzenia odbyły się z inicjatywy Stowarzyszenia:

Posiedzenie w dniu 26.01.2017

Posiedzenie w dniu 22.03.2017

Posiedzenie w dniu 05.04.2017

Posiedzenie w dniu 11.05.2017

Posłowie byli wtedy zgodni, że sprawa wezwań do członków upadłych SKOK narusza podstawowe zasady współżycia społecznego, jest działaniem skrajnie niesprawiedliwym i słusznie wywołującym wściekłość społeczną. Posiedzenie w tej sprawie miało być kontynuowane (w dniu 11.05.2017 ogłoszono jedynie przerwę w obradach !) , tymczasem od 10 miesięcy nie jest kontynuowane, Komisja miała wystąpić do Rzecznika Finansowego, aby ten skierował sprawę do Sądu Najwyższego – tak zadeklarował w czerwcu 2017 r. ówczesny przewodniczący Komisji Poseł PiS Jacek Sasin. Syndyk i firmy windykacyjne ewidentnie korzystają jedynie z luki prawnej i tą lukę ustawodawca powinien niezwłocznie zlikwidować.

Naciskajcie Państwo bezpośrednio na Posłów i obecnego  Przewodniczącego KFP Posła PiS Andrzeja Szlachtę (do niedawna Przewodniczącym był Poseł Jacek Sasin), lokalnych posłów PiS żądając podjęcia obiecanych działań. Nikt za Państwa tego nie zrobi!

Proszę się zapoznać z najnowszym wydaniem Komentarza do Prawa Upadłościowego pod red. prof.dr.hab. A.J.Witosza 2017 r potwierdzającym bezprawność wezwań od syndyka L.Kochańskiego i firm windykacyjnych którym ten syndyk sprzedał wierzytelności (autorem jest mec. M.Możdżeń, który jest obecnie syndykiem upadłego SKOK Jowisz !) : Komentarz do przepisu o tzw. podwójnej odpowiedzialności członków SKOK – punkt 14!