O nas

Stowarzyszenie Wspierania Spółdzielczości Finansowej im. Świętego Michała zrzesza deponentów-członków Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie poszkodowanych w wyniku zawieszenia SKOK Wołomin przez Komisję Nadzoru Finansowego w grudniu 2014 r. a następnie ogłoszenia upadłości SKOK Wołomin 5 lutego 2015 r.

W wyniku upadłości SKOK Wołomin poszkodowanych zostało 781 deponentów posiadających w depozyty przekraczające kwotę gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (równowartość 100 ty. euro).

Strona i forum Stowarzyszenia zawierają aktualne informacje na temat stanu postępowania upadłościowego SKOK Wołomin i działań przedstawicieli Stowarzyszenia zmierzających do odzyskania wierzytelności deponentów z majątku SKOK Wołomin.