Miesięczne Archiwum: Lipiec 2017

LIPA ;)

Niestety, ale to tylko efekciarstwo i fasadowość.

https://pk.gov.pl/aktualnosci-prokuratury-krajowej/prokuratura-staje-w-obronie-czlonkow-skok-wolomin.html#.Wf3-gCZe7IU

Pół roku potrzeba było, by Prokuratura Krajowa przejrzała na oczy (czyt. ugięła się pod wpływem pism pokrzywdzonych) i zareagowała: „…czynności podjęte przez syndyka, związane z dochodzeniem od członków SKOK Wołomin roszczeń związanych z ich odpowiedzialnością za straty kasy do podwójnej wysokości wpłaconych udziałów, są nieuzasadnione„.
Dalej czytamy: „Prokurator z Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga już wcześniej zgłosił swój udział do postepowania upadłościowego SKOK Wołomin„.

Zgłosił? Kto? To my, jako Stowarzyszenie wyciągnęliśmy go za uszy, by patrzył na ręce syndykowi i innym dysydentom, prok. Agata Nowak-Pietrucha była tak przestraszona, że nawet nie chciała uczestniczyć w posiedzeniach Rady Wierzycieli SKOK Wołomin! A ówczesny szef tej Prokuratury Paweł Blachowski vel „Blacha” uciekał po schodach przed nami za co chyba dostał… awans na szefa Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Reszta informacji zawartych w komunikacie Prokuratury Krajowej to również dyrdymały i kłamstwa. Chociażby powołanie dwóch Zespołów Prokuratorów w Prok. Okregowej w Gorzowie Wielkopolskim i P O Warszawa-Praga.
O pracy P O Warszawa-Praga i zamiataniu przez nich afery już wielokrotnie wzmiankowaliśmy, więc szkoda więcej pisać, natomiast w trakcie wielokrotnych wizyt w Prokuratorze Krajowej zorientowaliśmy się, że oprócz wyłapania kliku słupów i postawienia im zarzutów Gorzów Wielkopolski nie robi nic, obiecywano nam stamtąd wycenę przez zaufanych rzeczoznawców, która okazała się fikcją. Postawiono zarzuty słupom z których nic zupełnie nie wynika, a przestępcy (wcale nie anonimowi!) się śmieją i swobodnie dalej obracają wypranymi pieniędzmi i wyłudzonymi kredytami, tutaj, w Polsce, nie na Cyprze, jak wmawia się opinii publicznej.
Tak wszyscy są zainteresowani dojściem do prawdy, że mało brakowało, iż będący w areszcie Piotr P. zostałby zwolniony 10 kwietnia br.

 

Od samego początku twierdziliśmy i przekonywaliśmy Prokuraturę wszystkich szczebli, że syndyk łamie prawo w sprawie tzw. „podwójnych udziałów” i powinno się jemu niezwłocznie postawić zarzuty również w tym zakresie. Prokuratura miała zdanie odmienne, a niektórzy spośród nich wprost twierdzili, jak np. prokurator Andrzej Zaczek delegowany z Prokuratury Rejonowej Praga Północ do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, iż: „brak jest podstaw do kwestionowania działania syndyka polegających na kierowaniu wezwań do pokrycia strat w wysokości dwukrotności udziałów wobec członków SKOK”. Pisaliśmy o tym już wcześniej, iż dn. 21 lutego 2017r. odmówił on wszczęcia śledztwa w tej sprawie wobec syndyka Kochańskiego.
Dlaczego teraz śledztwo nie zostało wznowione? Dlaczego syndyk nie ma wciąż postawionych zarzutów? Jakie konsekwencje dyscyplinarne poniósł prok. Andrzej Zaczek za „ułaskawienie” syndyka? Dalej pełni funkcję prokuratora?

3 lipca br. ponownie syndykiem Kochańskim zajęła się Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga, która po raz kolejny wszczęła śledztwo, tym razem w sprawie przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Nie łudźmy się, wynik śledztwa przez tę Prokuraturę jest przewidywalny, to zamydlanie oczu, gra na czas. Wszyscy dysydenci tej afery założyli już na początku, że tego syndyka ma NIKT nie ruszyć, bo to może zaszkodzić w wyciągnięciu kasy i póki co tak się dzieje.
http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/byli-czlonkowie-skok-wolomin-jednak-musza-zaplacic-wniosek-prokuratury-oddalony/1th3qee

Czy tak ma wyglądać reforma Wymiaru Sprawiedliwości wg. Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Z. Ziobry?


A co na to sędzia-komisarz Małgorzata Brzozowska?  Twierdzi, że Prokuratura zwraca się o rozstrzygnięcie do… niewłaściwego Sądu. Prokuratura otrzymując odpowiedź od sędzi-komisarz Brzozowskiej, iż nie jest to sąd właściwy do rozstrzygnięcia kwestii nie podejmuje dalszych działań… Wszyscy robią wszystko, by tylko nie utrącić syndyka. Ręka, rękę…

12.07.2017 sędzia Brzozowska podwójne udziały_SKOK Wołomin afera syndyk Lechosław Kochański sędzia komisarz Brzozowska Arkadiusz Zagrobelny postępowanie upadłościowe

A co na to Kasa Krajowa SKOK? Również nie podejmuje żadnych działań prawnych, mimo, że doskonale wie jakie powinny być te działania.
Dysponuje ona zarówno bardzo mocną kancelarią prawną jak i środkami finansowymi, aby skuteczne prawnie postępowanie wobec syndyka wszcząć, inaczej mówiąc wytoczyć powództwo.

Na dodatek z pisma poniżej wynika, że Kasa Krajowa SKOK postarała się o to żeby nie mieć udziałów w SKOK Wołomin. A przecież niedawno syndyk Kochański pisał w pismach, które znajdują się w aktach sprawy upadłościowej i nawet mówił na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych, że Kasa Krajowa SKOK zajęła stanowisko, że wezwania do zapłaty są nieuzasadnione ze względu na swój własny partykularny interes, czyli posiadanie przez Kasę Krajową w SKOK Wołomin udziałów…

A tak opisuje sprawę onet.pl, zwracając uwagę, iż:

„Byli członkowie SKOK Wołomin od wielu miesięcy zasypują prokuraturę oraz najważniejsze osoby w państwie pismami dotyczącymi działań syndyka. Dopiero 3 lipca 2017 r. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez Lechosława Kochańskiego.

Ponadto wydano postanowienia o podjęciu na nowo dwóch wcześniejszych postępowań (w obu przypadkach odmówiono wszczęcia śledztwa) i połączeniu ich ze śledztwem wszczętym 3 lipca.

To nie pierwsze postępowanie dot. działań Lechosława Kochańskiego. 3 kwietnia, na wniosek Prokuratury Krajowej, Prokuratura Okręgowa w Białymstoku wszczęła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez syndyka. Co ciekawe, jest ono kontynuacją śledztwa umorzonego w styczniu przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie, które zostało podjęte na podstawie zawiadomień o przestępstwie pochodzących od osób prywatnych. W tamtym śledztwie doszło do zmiany prokuratora, a nowy postanowił o jego zamknięciu”

Czy powyższe to nie dowód na to, iż Prokurator Generalny i Minister Sprawiedliwości trzyma parasol na głową syndyka Kochańskiego? Pomimo tylu skarg od ludzi na syndyka i ewidentnego łamania prawa, co prokuratura łagodnie określa jako „przekroczenie uprawnień”, bądź „niedopełnienie obowiązków”?

http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/byli-czlonkowie-skok-wolomin-jednak-musza-zaplacic-wniosek-prokuratury-oddalony/1th3qee

Wciskanie kitu młodym ludziom przez posła Piętę

O wybitnym ekspercie Marku Suskim i kłamstwie posła, który zasiada w komisji śledczej ds. Amber Gold.

Po pierwsze:
Do posła-eksperta Marka Suskiego wydreptaliśmy wszystkie ścieżki, przekazaliśmy całość materiałów dotyczących nieprawidłowości w postępowaniu upadłościowym SKOK Wołomin, aż w końcu powiedział nam prosto w oczy, żeby go nie nachodzić!

Po drugie:
Stanisław Pięta: „Nikt nie stracił swoich pieniędzy w SKOKach„.
Brak wiedzy, głupota, czy zamiatanie afery (bo mam/-y/ tam kredyty)?

Takich posłów suweren nie chce!

Pozostaje tylko uprzejma wymiana korespondencji, bo Prokurator Generalny kryje aferę

Między bajki należy włożyć starania Prokuratora Ziobry o reformę wymiaru sprawiedliwości. Tutaj może zadziałać, a NIC nie robi.  Kogo się więc boi, albo inaczej, kogo kryje?

 

UKŁAD (słupów) NIE DO RUSZENIA PRZEZ PROKURATURA GENERALNEGO Z.ZIOBRĘ:

sędzia Emil Szczepanik – sędzia komisarz Małgorzata Brzozowska oraz Arkadiusz Zagrobelny – prokurator Gabriel Żuławski – syndyk Lechosław Kochański

a za osobami stoją takie instytucje i kancelarie jak:

Ministerstwo Sprawiedliwości – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A – Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga – Kancelaria Lechosław Kochański, Piotr i Paweł Głodek oraz Kancelaria RESIST Piotr Rezanko, Oskar Sitek, Piotr Staniec

Niedawno dołączyła do UKŁADU Prokuratura Okręgowa w Białymstoku znana w półświatku z tego, że wszystkie grube sprawy umarza… Sprawą, którą pozornie prowadził prok. G.Żuławski zajmuje się właśnie w Białymstoku prok. Elżbieta Sobecka-Rulka (sygn. akt. PO II DS 18.2017).


 

strony polaczone 1 afera skok wołomin amber gold sędzia Małgorzata Brzozowska Arkadiusz Zagrobelny syndyk Lechosław Kochański

Z archiwum, dla poprawy humoru:

http://www.iustitia.pl/konferencje/958-kongres-sedziow-gospodarczych-w-warszawie

„… O znaczeniu zaś sądów upadłościowych dla gospodarki i „sanitarnej” roli postępowania upadłościowego mówił w opisowy i błyskotliwy sposób mec. Piotr Zimmerman. Mec. Zimmerman postawił niewątpliwie trafną tezę, że przyszłość gospodarki zależy od sądów upadłościowych. Przekonywał również, że ze względu na wagę spraw upadłościowych i potrzebę jednolitości orzecznictwa sądowego sprawy te powinny należeć do kognicji sądów okręgowych. Konferencję zamykało wystąpienie utalentowanego i doświadczonego sędziego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Arkadiusza Zagrobelnego, który z wielką erudycją mówił o roli sędziego – komisarza i syndyka w aspekcie kosztów postępowania upadłościowego. Sędzia Zagrobelny podkreślił, że aspekt ekonomiczny, w tym zarobkowy charakter prowadzonej działalności przedsiębiorców jest przedmiotem szczególnego zainteresowania sądów upadłościowych. Wszystkie decyzje syndyka i nadzorującego go sędziego – komisarza są uwarunkowane czynnikiem zysku i czasu. Wymagają one również szczególnej wyobraźni, znajomości praw gospodarki i ekonomii. Sędzia Zagrobelny odnosząc się polemicznie do wypowiedzi mec. Zimmermana akcentował cel postępowania upadłościowego, jakim jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli jak i zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika.

Konferencję zakończyła bardzo ciekawa, choć i miejscami burzliwa dyskusja sędziów gospodarczych z całej Polski. W dyskusji pojawiły się interesujące głosy wielu sędziów z sądów gospodarczych w Polsce m.in. Ł. Piebiaka, B. Przymusińskiego, A. Hrycaj, Z. Miczka, T. Żyznowskiego, H. Walczewskiego i W. Łukowskiego. Dyskutowano o potrzebie ograniczenia kognicji sądów gospodarczych, znaczeniu ostatnio wdrażanych reform prawa upadłościowego i naprawczego, w tym co do wprowadzenia rejestru upadłości, możliwości wydawania wyroków na posiedzeniu niejawnym, czy uproszczeniu procedury cywilnej…”

 

PS.

Ciekawe nazwiska uczestników/prelegentów się pojawiają: mec. Piotr Zimmerman, sędzia Arkadiusz Zagrobelny, sędzia Anna Hrycaj, sędzia Łukasz Piebiak i in.
Skądinąd tę śmietankę „twórców” nowego prawa upadłościowego, ten zamknięty krąg i ich własne interpretacje prawa, Stowarzyszenie już poznało…