Miesięczne Archiwum: Marzec 2017

Afera SKOK Wołomin: Zajmą się nami dopiero za kilka lat, więc róbmy swoje! Kasta?

Dziwna słabość wymiaru sprawiedliwości oraz innych instytucji w sprawie Amber Gold coraz mniej dziwi – a nas również dziwi to samo co się dzieje w sprawie SKOK Wołomin. Nie macie Państwo takiego samego wrażenia?

Skala wyłudzeń w obu aferach jest znaczna, lecz są dwie istotne różnice:
Amber Gold – afera już historyczna,  0,560 mld pln wyłudzono
SKOK Wołomin – afera aktualna => postepowanie upadłościowe,  2,800 mld pln – ta kasa jeszcze jest…

Minęło bezpowrotnie 11 miesięcy rządów PO-PSL, a w marcu 2017 mija rok i 4 miesiące rządów Zjednoczonej Prawicy:  PiS – Solidarnej Polski – Polski Razem.

Niestety, ale WSZYSCY w.w. boją się dobrze umocowanych złodziei w odprasowanych koszulach, eleganckich garniturach i odpowiednio dobranych krawatach. Pomimo politycznego bełkotu w mediach o dobrych zmianach, grupy interesów jak były tak dalej czują się niezagrożone i bezkarne.

Wybrańcy narodu zapomnieli, że każda władza jest odpowiedzialna za jakość swoich urzędników!

Póki co, wszyscy udają, że nic nie widzą i nic nie słyszą…

 

Dążenie do rozproszenia portfela kredytowego, zatarcia śladów przestępstwa, wykorzystania portfela kredytowego do prania brudnych pieniędzy jest jedynym logicznym uzasadnieniem zdarzeń zachodzących w przebiegu postępowania upadłościowego SKOK Wołomin.

Na ironię zakrawa fakt, że ci sami funkcjonariusze, którzy prowadzili upadłość spółki Amber Gold OLT Express tj. syndyk Lechosław Kochański i sędzia-komisarz Arkadiusz Zagrobelny decydują teraz w postępowaniu upadłościowym SKOK Wołomin.

Uniemożliwienie sprzedaży w całości sprawia, że portfel kredytowy syndyk Lechosław Kochański może podzielić na dowolne części i sprzedać dowolnym podmiotom.
Oczywistym jest, że tego rodzaju sprzedaż w częściach rodzi niebezpieczeństwo legalizowania w obrocie gospodarczym kwot pochodzących z wcześniej dokonanego przestępstwa wyłudzania kredytów, czyli prania brudnych pieniędzy.

Nie można nie wziąć pod uwagę faktu, że postępowanie upadłościowe jest wyjątkiem w stosunku do konstytucyjnej zasady dwuinstancyjności postępowania przed sądem. W odniesieniu do kluczowych i faktycznie jednoosobowych decyzji młodego sędziego-komisarza Arkadiusza Zagrobelnego nie ma bowiem żadnych możliwości odwoławczych.

I na koniec, naiwnością byłoby założenie, że tak wpływowi przestępcy, którzy dowodzą operacją „Wołomin” nie mogą mieć teraz wpływu na syndyka i sędziego-komisarza.

„Zakurzona pajęczyna smutno na wietrze się wygina
Wspomnieniem pająka tylko jest
Wszystko na świecie przemija
I ją też przerwie ktoś”

Sejm – 22 marca 2017 r. – drugie posiedzenie Komisji Finansów Publicznych. Mafia opanowała resort sprawiedliwości i prokuraturę! Łukasz Piebiak nieprzygotowany, czytał z kartki nieaktualne informacje!

Po co jeden minister – Jaki opowiada w mediach, że sądy opanowały mafie, skoro drugi – Piebiak tej mafii broni?

„To są pryncypia, związane z trójpodziałem władzy” – To pustosłowie dla ogłupienia ciemnego ludu, panie sędzio.

Sowicie opłacany urzędnik nie powinien uprawiać wodolejstwa zamiast merytorycznego przygotowania się do udziału w sejmowym posiedzeniu komisji, która decyduje o losie 3 mld złotych: http://www.se.pl/wiadomosci/polityka/zastepca-ziobry-zarabia-24-000-z_877003.html

Transmisja posiedzenia:

Transmisja posiedzenia z kamery sejmowej:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp#54C1580980EB098EC12580E500428340

Kontynuuj czytanie

Prokuratura w Gorzowie Wlk. nie szuka pieniędzy tylko udaje, że rozpracowuje złodziei. Zgłaszają się do nas osoby, które to potwierdzają. Będziemy ujawniać fakty i nazwiska, które są zamieszane w aferę SKOK Wołomin żeby Państwo w końcu zaczęło działać w interesie swoich obywateli.

Wszyscy politycy i urzędnicy mieli i mają wiedzę powszechną, wszędzie wisiały wielkie reklamy, bilbordy, wszyscy się bawili za pieniądze pochodzące z depozytów obywateli. Odwracanie się teraz od społeczeństwa i zrzucanie winy na obywateli jest niegodne, niewłaściwe i niesłuszne – od tego są organy, instytucje publiczne, by bezpieczeństwo obywatelom zapewnić.

Państwo nie zadziałało w sposób właściwy, nie wykonało ustawowo ciążących na nim obowiązków wobec obywateli. Nastąpiła szkoda poprzez zaniechanie działania przez Państwo, jego obywatele ponieśli szkodę i jej naprawienie leży w gestii Państwa. To Państwo ponosi odpowiedzialność i Państwo powinno dochodzić praw swoich obywateli i szukać pieniędzy.

Obecny rząd zdeterminowany jest do walki z wymiarem sprawiedliwości, który, podobno, należy do korporacji, a nie do obywateli. Pochłania ich walka ze skorumpowanymi i nierzadko mafijnymi sądami, pokazuje się afery w sądach, np. w sądzie krakowskim na kilka milinów złotych, kradzieże sędziów w hipermarketach na kilkadziesiąt złotych, a w sprawie afery SKOK Wołomin na prawie 3 mld pln rząd polski nie może odsunąć od sprawy młodego sędziego-komisarza Arkadiusza Zagrobelnego z Wydziału X Gospodarczego ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy oraz syndyka Lechosława Kochańskiego, którzy śmieją się społeczeństwu w twarz działając na jego niekorzyść, na niekorzyść większości wierzycieli SKOK Wołomin procedując w kierunku zalegalizowania pieniędzy pochodzących z przestępstwa. Pobłażliwość Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej dla tych dwóch osób jest oszałamiająca.

Jak się to ma do wypowiedzi Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego?
„Sądownictwo jest zdegenerowane do dna i powinno być zmienione radykalnie”.

Paraliż państwa w sprawie afery postępowania upadłościowego SKOK Wołomin

Miał być to rząd sprawiedliwości społecznej, który rozliczyć miał szereg afer ostatnich 8 lat, a zajmuje się jedną historyczną aferą Amber Gold, gdzie kasa jest już pusta, a unika jak ognia afery SKOK Wołomin, gdzie są jeszcze pieniądze, a do wyprania jest 5x większa kwota jak w Amber Gold.
Dlaczego?

Trzeba w końcu wziąć odpowiedzialność za Państwo, a nie tłumaczyć wkoło Wojtek, że PO-PSL rządziło osiem lat.

Trzeba zrobić opcję zerową. Można? Można!
Minęło 29 lat, wielu urzędników ma rodowody esbeckie i broni swoich. Po transformacji ręka rękę myje. Różne ekipy były przy władzy, a sprawa służb specjalnych, skorumpowanych ubeków, nigdy nie została rozwiązana.
Ta władza również cementuje ten układ co widać po jej bezsilności w stosunku do mocodawców operacji „Wołomin”.

W czyim interesie działa układ BFG-NBP-KNF?
A ministerstwo sprawiedliwości, czy ministerstwo finansów?
Te resorty należy jak najszybciej przewietrzyć, oczyścić ich struktury!

Nieprawdą jest teza, lansowana również przez rządzących, że brak jest zaufanych fachowców, że PiS ma krótką ławką, etc. Trzeba poczynić trud, wyjść do ludzi i poszukać – jest dużo uczciwych, wykształconych, nieskorumpowanych, nieobciążonych koneksjami i układami obywateli.

Naiwnością jest również założenie, że przestępstwo o tej skali w tym sektorze gospodarczym nie jest zabezpieczone na poziomie organów Państwa i polityków.