STRONA AKTYWNA

WYŁĄCZNIE

DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA


Osoby otrzymujące wezwania od syndyka SKOK Wołomin, SKOK Polska i innych SKOK lub firm windykacyjnych, którym syndyk sprzedał tzw. należność z tytułu dodatkowej odpowiedzialności za stratę bilansową do podwójnej kwoty udziałów prosimy o przejście do zakładki ”WEZWANIA OD SYNDYKA!”