STRONA AKTYWNA

WYŁĄCZNIE

DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA


Osoby otrzymujące wezwania od syndyka SKOK Wołomin, SKOK Polska i innych SKOK lub firm windykacyjnych, którym syndyk sprzedał tzw. należność z tytułu dodatkowej odpowiedzialności za stratę bilansową kasy do podwójnej kwoty udziałów prosimy o kontakt na mail: wezwanie@swsfsm.pl, dodatkowe informacje w zakładce ”WEZWANIA OD SYNDYKA!”